Νέο θεσμικό πλαίσιο πλαστικών

Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις πλαστικές τσάντες

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 ισχύει το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις πλαστικές σακούλες.
Στα αρχεία PDF που μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω θα βρείτε το ΦΕΚ 2812 με τη σχετική νομοθεσία και διάφορες χρήσιμες πληροφορίες.

Εάν χρησιμοποιείτε πλαστικές σακούλες μεταφοράς στο κατάστημα σας, διαβάστε προσεκτικά τη νέα νομοθεσία μαζί με τον λογιστή σας, ώστε να σχεδιάσετε έγκαιρα την εμπορική σας πολιτική και να μπορείτε να παραγγείλετε πλαστικές σακούλες ανάλογα με το περιβαλλοντικό τέλος της νέας νομοθεσίας

fek Πληροφορίες για το ΦΕΚ2812